புகழ் பெற்ற நூல் நூலாசிரியர் - பொருத்துக வகை வினா விடைகள்

1. பொருத்துக
நூல் ஆசிரியர்
a. முதுமொழி மாலை 1. தஞ்சை வேதநாயக சாஸ்திரி
b. நரிவிருத்தம் 2. பலபட்டைச் சொக்கநாதப் பிள்ளை
c. தென்றல் விடுதூது 3. திருத்தக்க தேவர்
d. ஞானத் தச்சன் 4. உமுறுப் புலவர்
  (a) (b) (c) (d)
A) 1 2 3 4
B) 4 3 2 1
C) 3 4 1 2
D) 2 1 4 3
Answer
B) 4 3 2 1  
2. பொருத்துக
நூல் ஆசிரியர்
a. திருக்கை வழக்கம் 1. மு.வரதசானார்
b. குயில் பாட்டு 2. கம்பர்
c. அழகின் சிரிப்பு 3. பாரதியார்
d. மண் குடிசை 4. பாரதிதாசன்
  (a) (b) (c) (d)
A) 1 2 3 4
B) 2 3 4 1
C) 3 1 2 4
D) 4 1 3 2
Answer
B) 2 3 4 1  
3. பொருத்துக
நூல் ஆசிரியர்
a. ஆசிய ஜோதி 1. சுரதா
b. ஜென்ம பூமி 2. நாமக்கல் கவிஞர்
c. தமிழன் இதயம் 3. பாரதியார்
d. துறைமுகம் 4. கவிமணி
  (a) (b) (c) (d)
A) 3 2 1 4
B) 4 3 2 1
C) 1 4 3 2
D) 2 1 4 3
Answer
B) 4 3 2 1  
4. பொருத்துக
நூல் ஆசிரியர்
a. இராசராசசோழன் உலா 1. பிள்ளைப் பெருமாள்
b. திருவேங்கடத்தந்தாதி 2. கம்பர்
c. மதுரைக் கலம்பகம் 3. ஒட்டக் கூத்தர்
d. சரஸ்வதி அந்தாதி 4. குமரகுருபரர்
  (a) (b) (c) (d)
A) 3 1 4 2
B) 1 4 2 3
C) 4 3 2 1
D) 2 3 4 1
Answer
A) 3 1 4 2  
5. பொருத்துக
நூல் ஆசிரியர்
a. நெடுநல்வாடை 1. கபிலர்
b. மதுரைக்காஞ்சி 2. நக்கீரர்
c. குறிஞ்சிப்பாட்டு 3. மாணிக்கவாசகர்
d. திருவெம்பாவை 4. மாங்குடி மருதனார்
  (a) (b) (c) (d)
A) 2 4 1 3
B) 2 4 3 1
C) 2 3 4 1
D) 4 1 3 2
Answer
A) 2 4 1 3  
6. பொருத்துக
நூல் ஆசிரியர்
a. கலிங்கத்துப்பரணி 1. திருமூலர்
b. இராமாயணம் 2. கருணாநிதி
c. திருமந்திரம் 3. ஜெயங்கொண்டார்
d. தொல்காப்பிய பூங்கா 4. கம்பர்
  (a) (b) (c) (d)
A) 4 3 2 1
B) 3 4 2 1
C) 3 4 1 2
D) 2 4 1 3
Answer
C) 3 4 1 2  
7. பொருத்துக
நூல் ஆசிரியர்
a. அழகின் சிரிப்பு 1. பாரதியார்
b. குயில்பாட்டு 2. சுரதா
c. தேன்மழை 3. அப்துல் ரகுமான்
d. பால்வீதி 4. பாரதிதாசன்
  (a) (b) (c) (d)
A) 4 3 2 1
B) 4 1 2 3
C) 3 1 4 2
D) 1 3 2 4
Answer
B) 4 1 2 3  
8. பொருத்துக
நூல் ஆசிரியர்
a. திரிகடுகம் 1. பெருவாயின் முள்ளியார்
b. பழமொழி 2. காரியாசன்
c. ஆசாரக்கோவை 3. நல்லாதனார்
d. சிறுபஞ்சமூலம் 4. முன்றுறையரையனார்
  (a) (b) (c) (d)
A) 2 3 1 4
B) 3 4 1 2
C) 4 2 3 1
D) 4 3 2 1
Answer
B) 3 4 1 2  
9. பொருத்துக
நூல் ஆசிரியர்
a. திருப்புகழ் 1. பாரதிதாசன்
b. மூவருலா 2. பரிதிமாற்கலைஞர்
c. குடும்ப விளக்கு 3. அருணகிரிநாதர்
d. மான விஜயம் 4. ஒட்டக்கூத்தர்
  (a) (b) (c) (d)
A) 1 3 4 2
B) 4 3 2 1
C) 3 4 1 2
D) 2 1 4 3
Answer
C) 3 4 1 2  
10. பொருத்துக
நூல் ஆசிரியர்
a. திருவருட்பா 1. ஆண்டாள்
b. திருவாசகம் 2. திருவள்ளுவர்
c. திருப்பாவை 3. இராமலிங்க அடிகள்
d. திருக்குறள் 4. மாணிக்கவாசகர்
  (a) (b) (c) (d)
A) 1 4 3 2
B) 1 3 4 2
C) 4 3 1 2
D) 3 4 1 2
Answer
D) 3 4 1 2  
11. பொருத்துக
நூல் ஆசிரியர்
a. நற்றமிழ் 1. அப்துல் ரகுமான்
b. மண்ணிலே விண் 2. திரு.வி.க.
c. சைவத்திறவு 3. பாவாணர்
d. சுட்டு விரல் 4. சோமசுந்தர பாரதியார்
  (a) (b) (c) (d)
A) 4 3 2 1
B) 3 4 2 1
C) 1 2 3 4
D) 2 1 4 3
Answer
A) 4 3 2 1  
12. பொருத்துக
நூல் ஆசிரியர்
a. ஞான உலா 1. திரு.வி.க.
b. மும்மணிக் கோவை 2. கண்ணதாசன்
c. ஆட்டனந்தி ஆதிமந்தி 3. பலபடடைச் சொக்கநாதப் பிள்ளை
d. தமழ் நூல்களில் பௌத்தம் 4. தஞ்சை வேதநாயக சாஸ்திரி
  (a) (b) (c) (d)
A) 1 2 3 4
B) 4 3 1 2
C) 4 3 2 1
D) 1 3 2 4
Answer
C) 4 3 2 1  
13. பொருத்துக
நூல் ஆசிரியர்
a. மனுமுறை கண்ட வாசகம் 1. மு.வரதராசனார்
b. பராபரக்கண்ணி 2. நா.பார்த்தசாரதி
c. குறிஞ்சி மலர் 3. தாயுமாணவர்
d. மண் குடிசை 4. வள்ளலார்
  (a) (b) (c) (d)
A) 1 2 3 4
B) 4 3 2 1
C) 2 4 1 3
D) 3 4 2 1
Answer
B) 4 3 2 1  
14. பொருத்துக
நூல் ஆசிரியர்
a. நற்கருணை தியானமாலை 1. ஜி.யூ.போப்
b. இயேசுநாதர் சரித்திரம் 2. வீரமாமுனிவர்
c. திருக்காவலூர் கலம்பகம் 3. கால்டுவெல்
d. தமிழ்ச் செய்யுட் கலம்பகம் 4. இராபர்ட்-டி-நொபிலி
  (a) (b) (c) (d)
A) 1 2 3 4
B) 2 1 4 3
C) 3 4 2 1
D) 4 3 1 2
Answer
C) 3 4 2 1  
15. பொருத்துக
நூல் ஆசிரியர்
a. திருமுருகாற்றுப்படை 1. நல்லூர் நத்தத்தனார்
b. பொருநராற்றுப்படை 2. முடத்தாமகண்ணியார்
c. பெரும்பாணாற்றுப்படை 3. நக்கீரர்
d.சிறுபாணாற்றுப்படை 4. கடியலூர் உருத்திரங்கண்ணனார்
  (a) (b) (c) (d)
A) 4 3 2 1
B) 3 2 4 1
C) 1 4 3 2
D) 4 3 2 1
Answer
B) 3 2 4 1  
16. பொருத்துக
நூல் ஆசிரியர்
a. இளைஞர் இலக்கியம் 1. மு.வரதராசனார்
b. அகல் விளக்கு 2. திரு.வி.க.
c. புனர்ஜென்ம் 3. பாரதிதாசனார்
d. பெண்ணின் பெருமை 4. கு.ப.இராஜகோபாலன்
  (a) (b) (c) (d)
A) 2 4 3 1
B) 3 1 4 2
C) 4 2 1 3
D) 1 3 2 4
Answer
B) 3 1 4 2  
17. பொருத்துக
நூல் ஆசிரியர்
a. மாங்கனி 1. சோமசுந்தர பாரதியார்
b. நந்தனார் சரித்திரம் 2. பாரதியார்
c. நற்றமிழ் 3. கோபால கிருஷ்ண பாரதியார்
d. சந்திரிகையின் கதை 4. கண்ணதாசன்
  (a) (b) (c) (d)
A) 4 1 2 3
B) 4 3 1 2
C) 3 1 2 4
D) 1 3 4 2
Answer
B) 4 3 1 2  
18. பொருத்துக
நூல் ஆசிரியர்
a. சித்திரபாவை 1. காரைக்கால் அம்மையார்
b. இரட்டை மணிமாலை 2. இரட்டைப் புலவர்கள்
c. கொன்றை வேந்தன் 3. அகிலன்
d. ஏகாம்பரநாதர் உலா 4. ஓளவையார்
  (a) (b) (c) (d)
A) 4 2 1 3
B) 1 4 2 3
C) 3 1 4 2
D) 2 1 4 3
Answer
C) 3 1 4 2  
19. பொருத்துக
நூல் ஆசிரியர்
a. திருத்தொண்டர்த் தொகை 1. கண்ணதாசன்
b. இயேசு காவியம் 2. சுந்தரமூர்த்தி நாயனார்
c. குயில்பாட்டு 3. சிவப்பிரகாச சுவாமிகள்
d. நன்னெறி 4. பாரதியார்
  (a) (b) (c) (d)
A) 2 3 4 1
B) 1 4 3 2
C) 4 3 1 2
D) 2 1 4 3
Answer
D) 2 1 4 3  
20. பொருத்துக
நூல் ஆசிரியர்
a. கண்ணீர் பூக்கள் 1. அகிலன்
b. அகல்யை 2. சாண்டில்யன்
c. வேங்கையின் மைந்தன் 3. மு.மேத்தா
d. இராஜபேரிகை 4. புதுமைப்பித்தன்
  (a) (b) (c) (d)
A) 3 4 1 2
B) 1 3 4 2
C) 2 1 3 4
D) 4 2 1 3
Answer
A) 3 4 1 2  
21. பொருத்துக
நூல் ஆசிரியர்
a. தனிப்பாசுரத்தொகை 1. கதிரேசஞ்செட்டியார்
b. மண்ணியல் சிறுதேர் 2. பரிதிமாற்கலைஞர்
c. மனோன்மணியம் 3. கோபால கிருஷ்ணா பாரதி
d. நந்தனார் சரித்திரம் 4. சுந்தரம் பிள்ளை
  (a) (b) (c) (d)
A) 2 4 1 3
B) 2 1 4 3
C) 3 1 4 2
D) 1 3 2 4
Answer
B) 2 1 4 3  
22. பொருத்துக
நூல் ஆசிரியர்
a. தி.ஜானகிராமன் 1. சாயாவனம்
b. க.நா.சுப்பிரமணியன் 2. செம்பருத்தி
c. சா.கந்தசாமி 3. கரைந்த நிழல்கள்
d. அசோகமித்திரன் 4. பெரியமனிதன்
  (a) (b) (c) (d)
A) 2 4 1 3
B) 2 3 4 1
C) 3 1 2 4
D) 4 3 2 1
Answer
A) 2 4 1 3  
23. பொருத்துக
நூல் ஆசிரியர்
a. அகல் விளக்கு 1. பி.எஸ்.ராமையா
b. வேங்கையின் மைந்தன் 2. மு.வரதராசனார்
c. மணிக்கொடிக்காலம் 3. கி.ராஜநாராயணன்
d. கோபாலபுரத்து மக்கள் 4. அகிலன்
  (a) (b) (c) (d)
A) 2 1 4 3
B) 2 4 1 3
C) 3 1 2 4
D) 4 2 1 3
Answer
B) 2 4 1 3  
இந்தியா
பொருளாதாரம்
பொது அறிவியல்
புவியியல்