இந்தியாவின் முக்கிய அணைகள்

தெலுங்கானா

நிஸாம் சாகர் அணை - மஞ்சீரா நதி
சின்கூர் அணை - மஞ்சீரா நதி
ராதாரகரி அணை - போகாவதி நதி
லோயர் நாயர் அணை - மேனீர் நதி
மத்திய மானேர் அணை - மானர் நதி மற்றும் எஸ்.ஆர்.சி வெள்ளம் பாய்வு கால்வாய்
மேல் மேனீர் அணை - மேனியர் நதி மற்றும் குட்லீர் நதி

குஜராத்

உக்கி அணை - தப்தி நதி
தரோய் அணை - சபர்மதி நதி
கடனா அணை - மஹி நதி
தந்தவாடா அணை - பனாஸ் நதி

ஆந்திரபிரதேசம்

சோமசிலா அணை - பென்னர் நதி
ஸ்ரீசைலம் - கிருஷ்ணா நதி

ஹிம்மாச்சல பிரதேசம்

நாத ஜகரி அணை - சட்லஜ் நதி
சாமரா அணை - ரவி நதி

ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர்

பகலிஹார் அணை - செனாப் நதி
தும்ஹார் நீர்மின் அணை - சிந்த நதி
உரிய நீர்மட்டியல் அணை - ஜீலம் நதி

ஜார்கண்ட்

மைத்ன் அணை - பகரர் நதி
சண்டில் அணை - ஸ்வர்ணரேகா நதி
பஞ்செட் அணை - தாமோதர் நதி

கர்நாடகம்

துங்கா பத்ரா அணை - துங்கபத்ர நதி
லிங்கநாதகி அணை - சரவண நதி
காத்ரா அணை - காலின்டி ஆறு
ஆலமட்டி அணை - கிருஷ்ணா நதி
நாராயண்புர் அணை - கிருஷ்ணா நதி
சுபா அணை - காளினாடி அல்லது காளி நதி
கிருஷ்ண ராஜா சேகர் அணை - காவேரி ஆறு
ஹராங்கி அணை - ஹரங்கி நதி
கொடசல்லி அணை - காளி நதி

கேரளா

மலம்புழா அணை - மலம்புழா நதி
பீச்சி அணை - மணலி ஆறு
இ்டுக்கி அணை - பெரியார் நதி
குண்டல அணை - குண்டலா ஏரி
பரம்பிக்குளம் அணை - பரம்பிக்குளம் நதி
வால்யார் அணை - வால்யார் நதி
முல்லைப்பெரியாறு - பெரியார் நதி
நெய்யார் அணை - நெய்யார் நதி

மத்தியபிரதேசம்

பர்னா அணை - பர்னா நதி
பார்கி அணை - நர்மதா நதி
பன்சாகர் அணை - சோன் நதி
காந்தி சாகர் அணை - சம்பல் ஆறு
இந்திரா சாகர் அணை - நர்மதா நதி

மகாராஷ்டிரா

யெல்டிரி அணை - புர்னா நதி
உஜானி அணை - பீமா ஆறு
பாவனா அணை - மாவால் நதி
முல்ஷி அணை - முலா நதி
கொய்னா அணை - காய்னா நதி
ஜெயக்குவாடி அணை - கோதாவரி நதி
பாட்சா அணை - பாட்சா நதி
வில்வன் அணை - ப்ரவர நதி
தானா அணை - தானா ஆறு
பான்ஷெட் அணை - அம்பீ ஆறு
முலா அணை - அலா ஆறு
கொல்கொடி அணை - வசிஷ்டி நதி
கிர்னா அணை - – ஜிரானா நதி
வைடர்ணா அணை - வைதர்ணா நதி
கதாக்குவாலா அணை - முத்தா நதி
கங்கபூர் - கோதாவரி நதி

ஒடிசா

இட்ராவதி அணை - இந்திரவிதி ஆறு
ஹிராகுட் அணை - மகாநதி நதி

தமிழ்நாடு

வைகை அணை - வைகை ஆறு
பெருஞ்சானி அணை - பரலயர் நதி
மேட்டூர் அணை - காவேரி ஆறு
கல்லணை - காவேரி ஆறு
அமராவதி அணை - அமராவதி ஆறு
மணிமுத்தர் அணை - மணிமுத்தூர் நதி
பேச்சிப்பாறை அணை - கோடையார் நதி

உத்திரப்பிரதேசம்

ரிஹான் அணை - ரிஹான் நதி

உத்தரகண்ட்

தெஹ்ரி அணை - பக்ராயி நதி
டூலி கங்கா அணை - டூலி கங்கா நதி
இந்தியா
பொருளாதாரம்
பொது அறிவியல்
புவியியல்