தமிழகத்தின் பழமையான நூலகங்கள்

சரசுவதி மகால் நூலகம் - தஞ்சை - 1820
அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடி நூலகம் - சென்னை - 1869
கன்னிமரா நூலகம் - சென்னை - 1869
சென்னைப் பல்கலைக்கழக நூலகம் - சென்னை - 1907
அண்ணாமலை பல்கலைக்கழக நூலகம் - சிதம்பரம் - 1929
டாக்டர் உ.வே.சா. நூலகம் - சென்னை - 1947
மறைமலை அடிகளார் நூலகம் - சென்னை - 1958
மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழக நூலகம் - மதுரை - 1966
உலகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவன நூலகம் - சென்னை - 1970
தஞ்சைத் தமிழ் பல்கலைக்கழக நூலகம் - தஞ்சாவூர் - 1991
இந்தியா
பொருளாதாரம்
பொது அறிவியல்
புவியியல்