இந்தியாவின் முக்கியமான வேளாண்மை, தொழில் துறை சார்ந்த புரட்சிகள்

பசுமை புரட்சி : Green Revolution

( வேளாண் உற்பத்தி )

வெண்மை புரட்சி :- White Revolution

( பால் உற்பத்தி )

வெண்மை புரட்சி (White Revolution) என்பது புதிய மேம்படுத்தப்பட்ட கால்நடைகளைப் பயன்படுத்தி பால் உற்பத்தியை பெருக்குவதாகும். டாக்டர்.வி.குரியன் தேசிய பால்வள மேம்பட்டுக்கழகத்தின் நிறுவனத் தலைவர் ஆவார். இக்கழகம் உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய பால் உற்பத்தித் திட்டம் (Operation Flood - வெள்ளை நடவடிக்கை) ஒன்றை வடிவமைத்து செயல்படுத்திய பெருமையுடையது.

நீலப் புரட்சி :- Blue Revolution

(மீன்கள் உற்பத்தி)

கருப்பு புரட்சி :- Black Revolution

(பெட்ரோலியம், நிலக்கரி உற்பத்தி)

பெட்ரோலிய பொருட்களின் உற்பத்தியை பெருக்கும் நோக்கில் இந்திய அரசு பெட்ரோலியதுடன் எத்தனாலை கலந்து பயோ டீசலை உற்பத்தி செய்ய திட்டமிட்டுள்ளது.

வெள்ளி புரட்சி

(முட்டை உற்பத்தி)

வெள்ளி இழை புரட்சி :- Silver Fiber Revolution

(பருத்தி உற்பத்தி) ---

சிவப்பு புரட்சி :- Red Revolution

(மாமிசம், தக்காளி)

வட்ட புரட்சி :- Round Revolution

(உருளைக்கிழங்கு) -----

மஞ்சள் புரட்சி :- Yellow Revolution

(எண்ணெய் வித்துக்கள் குறிப்பாக கடுகு மற்றும் சூரியகாந்தி)

இளஞ்சிவப்பு புரட்சி :- Pink Revolution

(இறால், வெங்காயம்)

தங்க புரட்சி / பொன் புரட்சி் :- Golden Revolution

(பழங்கள், தேன் மற்றும் தோட்டக்கலைப் பயிர்)

தங்க இழை புரட்சி / கோல்டன் பைபர் புரட்சி

(சனல் உற்பத்தி) ----

சாம்பல் புரட்சி :- Grey Revolution

(உரங்கள்) ----

பழுப்புப் புரட்சி :- Brown Revolution

[ தோல், கொக்கோ, மரபுசாரா உற்பத்தி ]

ஊதாப் புரட்சி

( ) ----
இந்தியா
பொருளாதாரம்
பொது அறிவியல்
புவியியல்